ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558